Mortalitet

Enkät om mortalitet.

Pinschersektionen efterlyser din hjälp, med att ta reda på pinscherns genomsnittliga livslängd. Vi behöver komplettera den rasenkät som genomfördes 2010-2012 med ett par frågor gällande mortalitet.

När enkäterna sammanställs kommer resultatet bland annat att jämföras med försäkringsbolagens försäkringspremier för rasen.

OBS! Enkäten är anonym. Ange därför inga namn på hundar, ägare eller uppfödare.

Fyll i enkäten här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.