Specialsök

Hunden får enorm mycket självförtroende och banden mellan hund och förare stärks. Tillslut så pratar man inte om hunden och föraren utan oss och vi som ett team.

Sök001

Vad specialsök är för något undrar många. Ja det är en hund som använder luktsinnet för att hitta ”sin” doft. Man kan se detta inom polisen och försvaret osv. De klassiska hundarna är min, bomb och narkotikahundar. Sen så finns det hundar som används mer privat så som kantarellsök osv. Det finns hundar som ex söker på oljeläckage under isar. Här är ett bra ex på hur otroligt bra hunden nos egentligen är. Visst finns det special utrustning för detta. Men hunden är bättre då den är uthålligare, inte så känslig för temperaturer och minus grader osv. Hundar kan känna igen väldigt många ämnen det är ingen riktigt som vet hur många. Om man väljer att träna sin hund till detta så sätter det en del krav på mig som hundförare. Beroende på vilket ämne som jag vill att hunden ska söka på.

Sok002

  • Är det tex. svamp så spelar det ingen roll om man missar någon svamp här eller där. Men går man in lite mer för det och söker på minor, bomber osv. så krävs det att man är lite mer noggrann i sitt arbete. Som hundförare så ska jag ha en viss kunskap om hundens luktsinne och dess funktion och hur man mäter sniffningsfrekvenser. Även viktigt att tänka på hur man hanterar ämnet/preparatet samt även temperatur och luftfuktighet på de olika platser som man kan tänkas att vara på. Men även hur ämnet transporteras i luften.  Det viktigaste är nog ändå vilka träningsmetoder som jag ska använda, stegringsplan, belöningar och lekar under arbete.
  • Man pratar om att det finns 3 olika nivåer inom detta område, detektion, diskrimination och identifikation. Detektion alltså upptäckten av en doft. Det är då hunden får upp en doft via inandningsluften som hjärnan reagerar på. Vissa ämnen är mer svåra än andra. Detta beror på mängden doft som upptäcks. Hjärnan behöver en viss mängd signaler innan den kan uppfatta vad det är som cellerna har hittat. Dvs. att vid mycket små mängde doft så kan hunden identifiera en doft utan att veta direkt vad det är. Anledningen till att man använder hundar i sökarbete är för att de kan känna igen ett mycket stort antal ämnen och de är bra på att ”fånga” upp en liten mänga av det. Vi människor har som hundar luktceller som reagerar på olika ämnen. Detta innebär att vissa ämnen är lättare att upptäcka än andra som hjärna reagerar på eller känner igen.
  • Nästa fas (diskrimination)är att hitta situationer där hunden lär sig att hitta och kunde skilja det ämnet från andra. Hunden lärde sig att hitta och kunna skilja på vad som är ”något” och ”inget” tidigare. Det är nu det roliga inom specialsöket kommer. Nämligen att lägga på en doft. Men måste nu också tänka på vad det finns för förledningsdoft. Använder vi tex. en tepåse så lär vi hunden att den bara får belöning då den är och sniffar på tepåsen. Inte annars. Det som vi använder oss av är att vi låter en bomullstuss ligga med en te påse. Dessa flyttas senare till de burkar vi lär hunden att sök på. Det som är viktigt nu är att lära hunden att bomullstussarnas doft ger ingen belöning så därför läggs ”vanliga” tussar ut också under övningen. Så att det bara är tuss med te doft som ger utdelning. Sen när hunden väl förstår vad det är vi vill ha ut av detta så kommer förledningsdofterna in i bilden. Ju bättre hunden blir på detta ju bättre blir den på att identifiera doften också. Doften får inte hamna på massa olika ställen för då luktar det olika. Så därför används i hanteringen plasthandskar, tänger osv. allt för att undvika hanteringsdofter. Detta för att få en säkrare hund som hittar ämnet och inte det ämne som jag har hållit i. Ett ex är kantareller. De kommer inte att lukta likadant i skogen som om jag hade hållit i dem. Så om jag har haft ämnet i handen och sedan så tar jag på något så kommer troligtvis hunden att markera även där och detta vill vi undvika.
  • Nästa steg i specialsök är identifikation. Man ska träna så många platser/terräng som möjligt för då blir hunden mer och mer säker på att identifiera sitt ämne. Då den känner igen de ”störande” dofterna som finns i omgivningen där den kommer att jobba. Hunden lär sig nu också att markera doften genom ligg eller skall vad man nu väljer, då den har hittat doften. Den kan nu skilja mellan andra ämnen/dofter och ”sin” doft/ämne. När man sedan lär in nya dofter för hunden så gör man om alla steg igen. Men denna gång går det mycket snabbare då hunden redan kan vår ”lek”.

Sok003

Något som man kan tänka på att man måste träna på små mängder som möjligt eftersom man får en mer säker hund då.

 Senast uppdaterad april 2013