Läkemedelsverket och rapportering av misstänkta biverkningar hos djur

Veterinärmedicinska gruppen på Enheten av Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket har nyligen tagit fram en film om biverkningsrapportering i samarbetet med tyska läkemedelsmyndigheten (The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety).

Filmen har nu publicerats på Läkemedelsverkets play-kanal: https://play.lakemedelsverket.se/media/OWDbNdBN6FwLxwfe5BVgOw/rapportering-av-misstankta-biverkningar-hos-djur. Men ni kan även spela upp klippet ovan.

Det handlar om att förmedla vikten av att rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning hos djur. Den riktas till djurägare samt veterinärer och övrig klinisk personal. Syftet är också att ge en inblick i vad som händer med de biverkningsrapporter som kommer in till Läkemedelsverket.

Med filmen hoppas vi få fler att uppmärksamma att även djur kan få biverkningar av läkemedel och hur viktigt det är att rapportera in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.