Födda valpar

Observera att alla valpkullar får hänvisning oavsett föräldrarnas status. Vi rekommenderar Dig därför att Du noggrant läser igenom sidan om valphänvisningen för pinscher, sektionens etiska rekommendationer, sidorna om RAS (Rasspecifik avelsstrategi) samt sidorna om hälsa inför ditt eventuella valpköp. För mer information om föräldradjuren rekommenderar vi SKK Hunddata.

Mall för hänvisning av födda valpar. Fyll i formuläret och skicka.
Valphänvisaren kommer att lägga upp den planerade kullen skyndsamt, men förbehåller sig rätten att ordna det inom 7 dagar från inkommet formulär.

Har Du funderingar är Du välkommen att kontakta pinscherhänvisare
Cattis Zackariasson, tel: 070-8458545 eller mail: valpar@pinschersektionen.se

För utländska/importerade Pinschrar gäller godkända resultat motsvarande våra svenska riktlinjer.

Om en kull inte uppfyller alla riktlinjer markeras den/de rutan/rutorna med gult

Se även:
Planerade valpar ›› 
Söker nytt hem ››

——–

Kennel Xélanc
Valpar födda 190821, 9 st varav 6 st hanar och 3 st tikar svart/röda
Information Far Mor
FRÅN SKK hunddata SE28314/2016            Xélanc Young Yarrow SE40394/2014
Bodil
Född 160511 140629
Färg Svart/röd Svart/röd
Ögonlysning u.a (170904) u.a (150714)
HD-röntgen HD A (170929) HD A (150714)
Mentalitet
Exteriör
Övriga meriter (styrkt av SKK)
Övrig styrkt info (ej SKK)
Ögonlysning (ej SKK)
HD-röntgen (ej SKK)
Exteriör
Antal tidigare avkommor 9 22
Inavelsgrad 2,5 %
Upplysningar Jonas Näslund

Rise 468,83598 Offerdal

Mobil: 073-0542771      Mail: info@kennelxelanc.se

————

Kennel Sommarstadens
Valpar födda 190802, 6 st varav 2 st hanar svart/röda,och 3 st hanar och 1 st tikar röda
Information Far Mor
FRÅN SKK hunddata FI39143/12
Yarracita Dyly Dohveli
SE44657/2015
Sommarstadens Million Dollar Baby
Född 120601 150728
Färg Röd Svart/röd
Ögonlysning u.a (180925) u.a (170915)
HD-röntgen HD A (140305) HD B (170620)
Mentalitet
Exteriör  C.I.B NORD UCH  EE UCH LT UCH HeW-17 NORDw -17 HeW-18 DK UCH, SE UCH, SE VCH
Övriga meriter (styrkt av SKK)
Övrig styrkt info (ej SKK)
Ögonlysning (ej SKK)
HD-röntgen (ej SKK)
Exteriör
Antal tidigare avkommor 2 3
Inavelsgrad 0,0 %
Upplysningar Sara Gelander
Gravryd Hägnen 1
Mobil: 073-9032542Mail: info@sommarstadens.se

————