Födda valpar

Pinschersektionens valphänvisning har sen Årsmötet 2023 (18/2-23) beslutat att hänvisningen framöver kommer att innehålla krav för uppfödarna för att få annonsera under planerade och födda kullar. Kraven består av 5 delar.

  1. Båda föräldrarna till valpkullen ska vara ögonlysta innan parning. Resultatet av ögonlysningen ska anges. Syftet är att ögonlysningen, enligt RAS är att bibehålla en god hälsostatus för rasen.
  2. Inavelsgraden för kullen får maximalt uppgå till 6,25%. Kullens inavelsgrad ska anges. Syftet är att inavelsgraden enligt RAS bör hållas nere för att främja hälsostatus för rasen och att genbanken inte ska utarmas.
  3. Ingen av föräldrarna till valpkullen ska haft mer än fem kullar. Syftet till är att främja att fler avelshundar används i aveln och att genbanken inte utarmas
  4. Båda föräldrarna till valpkullen ska innan parning ha erhållit minst bedömningen Very Good vid officiell utställning/exteriörbedöming eller lägst Godkänt vid exteriörbeskrivning. Syftet är att endast rastypiska hundar används i aveln.
  5. Båda föräldrarna till valpkullen ska ha genomgått mentalbeskrivningarna BPH eller MH innan parning. Hundar som inte bor i Sverige undantas från regeln. Syftet är att mentalbeskrivning enligt RAS är ett prioriterat område för rasen.

Läs mer om våran valphänvisning och bra att veta inför ditt valpköp

Uppfödare: Mall för hänvisning av födda valpar. Fyll i formuläret och skicka.
Valphänvisaren kommer att lägga upp den planerade kullen skyndsamt, men förbehåller sig rätten att ordna det inom 7 dagar från inkommet formulär.
Hänvisningen får ligga tom det att valparna är tolv veckor gamla, därefter plockas den bort.

Har Ni funderingar är Ni välkomna att ta en första kontakt via mail med vår pinscherhänvisare, valpar@pinschersektionen.se

För utländska/importerade Pinschrar gäller godkända resultat motsvarande våra svenska riktlinjer.

Se även:
Planerade valpar ›› 
Söker nytt hem ››