Ras, Avel och mentalitet (RAM GRUPPEN)

RAM GRUPPEN

  • Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer.
  • Analyserar och följer upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet.
  • Ansvarar för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i Hälsa, Avel & Mentalitets relaterade frågor.
  • Ansvarar för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen.
RAM GRUPPENS arbete består i att:
  • Presentera en bred information och följa forskning och utveckling avseende hälsa, avel och mentalitetsfrågor – inom och utom landets gränser.
  • Samla och sammanställa information som rör rasen i hälsa, avel och mentalitetsfrågor.
  • Bistå med råd i hälsa, avel och mentalitetsfrågor vid förfrågan.
  • Delge godkänd information och agera diskussionspartner i hälsa, avel och mentalitetsfrågor vid förfrågan.
  • Informera om rekommendationer för hälsa, avel och mentalitet vad gäller RAS.
  • Ansvara för och genomföra uppfödarträffar i pinschersektionens regi.

Avels- och mentalitetskommittén samarbetar med rasklubbar världen över. Genom dessa kontakter kan erfarenheter och information utbytas gällande avelsmaterial, råd- och rön samt hälsa- och mentalitetsfrågor.


E-post: ak@pinschersektionen.se


Här presenteras information om RAM Gruppens pågående arbete.

2023
RAM-gruppen har kommit ut med ny information gällande vaccinationer Läs deras meddelande här

2017

AK informerar gällande vaccinationsreaktioner

AK informerar gällande gentester

AK informerar ögonlysning

Beträffande Höftledsdysplasi hos Pinscher och Schnauzer

2013
* Avelskommittén informerar 4, 2013
Avelskommittén informerar 3, 2013
Avelskommittén informerar 2, 2013
Avelskommittén informerar 1, 2013

Tidigare handlingar
Ögonstatus 2011-02-14
Gentester vonWillebrand
Brun/Röd pigmentering hos Pinscher
Halvårsvis redovisning av avelsbas
Lägesrapport mentalitet 2008-12-21