BPH

BPH 2020

Under 2019 anordnade Pinschersektionen två stycken tillfällen för BPH, ett i Göteborg och ett i Skutskär utanför Gävle.

Nu planerar vi för att anordna BPH under 2020.
Ni kommer att finna info om detta på denna sida.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Varför göra, och vad är egentligen ett MH?
Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett sätt att beskriva hundens mentalitet. Det ger värdefull information om rasens mentala status och därigenom även bidrag till utvärdering av rasen. Ju fler som genomför MH, desto bättre underlag!

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild individ men kan även fungera som underlag vid hundavel.

Sunt förnuft och det personliga omdömet kan aldrig ersätta en beskrivning, men fördelarna med att utvärdera många individer i populationen, är ändå många.

Mentalbeskrivning Hund består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet osv. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla figurer som närmar sig, eller förmår samarbeta med främmande människor.

Mentalbeskrivaren beskriver precis det han/hon ser men gör ingen värdering av det. MH har därför en styrka om man vill jämföra kullar, raser alternativt specifika hundar. Inget är mer rätt än det andra. Hunden bara beskrivs. Med andra ord behöver man inte vara rädd att inte hunden ska ”klara” beskrivningen.

För Pinscherägaren kommer nyttan i att man kan lära sig mer om hur hunden fungerar och de flesta brukar tycka att det är roligt att se sin hund genomföra momenten i beskrivningen. Även de flesta hundar tycker det är en spännande dag i skogen!

Beskrivningen var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används i dag av alla raser. Efterfrågan på MH har hela tiden ökat, fler hundar testas och också fler raser.

Här kan du läsa mer om hur en mentalbeskrivning går till:
Svenska Brukshundklubben
Här finner du MH-bestämmelser

Korning
Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundsras, men raserna inom Svenska Schnauzer- och Pinscherklubben (SSPK) har dispens och därmed möjlighet att delta. Godkända hundar erhåller den meriterande titeln Korad.

Mentalitet + exteriör
I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av dess exteriör. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller titeln Korad.

Mentaltest
Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. För att få delta måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som beskriver bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning
En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Hunden kan bli godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Här kan du läsa mer om hur en Korning går till.
Svenska Brukshundklubben

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH
Sedan maj 2012 finns även Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Beskrivningen tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar.

Här kan du läsa mer om hur en beteende- och personlighetsbeskrivning hund går till: Svenska kennelklubben