BPH 2022

BPH är en beteende- och personlighetsbeskrivning av din hunds mentalitet. Hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar. Beskrivningen tar ca 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden regerar på och hanterar olika situationer. Läs och se mer om hur en BPH går till här: https://www.skk.se/…/om-skk/bph/regler-for-bph-a37.pdf

Se gärna också filmen: https://youtu.be/Ip5LfESucME BPH är en rolig upplevelse för dig och din hund!


BPH i Mjölby

Vi har platser över till ett uppfödar BPH!
Vart: Mjölby BK
Pris: 900 kronor
När: 18 juni 2022
Anmälan: Skicka DM/PM/Mail till BeeBronx Pia / beebronxdis@gmail.com
Den 18 juni 2022, BPH Mjölby BK
Anmälan är bindande vid bokning av BPH.
Vad är BPH?
Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en
beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana
där hunden får uppleva olika situationer.
Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens
mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går
beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får
information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.
Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till
såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den
enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper.
BPH stambokförs och redovisas i SKKs Avelsdata och kan användas av special- och
rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.
Beskrivning – Det är alltså inte ett prov!
BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte
får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen
godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH
noteras beskrivningen som genomförd


BPH i Skutskär

Pinschersektionen har bokat ett BPH tillfälle den den 27 Augusti 2022 i Skutskär. 12 platser tillgängliga. Mer information kommer


MH i Mjölby

SSPK mentalitets kommitté har ordnat ett MH åt SSPKs medlemmar och deras raser den 16 Oktober 2022 i Mjölby.

MH:t är nu öppet för anmälan på sbktavling.se – så roligt om vi fyller upp platserna!

Anmäl Här: https://sbktavling.se/competitions/41445

Om det blir fler än 8st anmälda så lottas platserna – vi filmar så alla ser att lottningen går rätt till!