Organisation

OrganisationsschemaKlicka på organisationsschemat, så öppnas den i större format.

)

HUVUDSTYRELSEN 2018

Ordförande:
Pernilla Fahlén
Allmogeplatsen 35 A
724 80 Västerås
Mobil:070-4030880
ordforande@pinschersektionen.se
Vice Ordförande:
Cathrin ”Cattis” Zackariasson
Johannesbäcksgatan 72 B
754 33 Uppsala
Mobil: 070-8458545
cattis@pinschersektionen.se
Sekreterare:
Pia Widerberg
Grenardjärtorpet Tingstad
604 95 Norrköping
Mobil: 0733 -921771
Mail: sekreterare@pinschersektionen.se
Kassör:
Christer Carle
Torkarvägen 2
804 26 Gävle
Mobil: 070-7212931
Mail: kassor@pinschersektionen.se
Ledamot:
Amelie ”Ami” Tingström
Timmerslätt 51b
43346 Partille
Mobil:0766-237483
Ami@pinschersektionen
Ledamot:
Carin ”Cina” Jacobsson
Östanvägen 99
177 71 Järfälla
Mobil: 070-9484115
cina@pinschersektionen.se
Suppleant 1:
Christer Carle
Torkarvägen 2
804 26 Gävle
Mobil: 070-7212931
Mail: christer@pinschersektionen.seSuppleant 2:
Joakim Falk

Marby Säteri
645 93 Strängnäs
Mobil: 070-6668416
Mail: joakim@pinschersektionen.se

 VALBEREDNING 2018

Sussie Nilsson (sammankallande) valberedningen@pinschersektionen.se

Ledamot
Lena Johansson
Carin Wetterlöf

REVISORER 2018

Revisor
Ulf Nilsson (sammankallande)
Linda Hansen

Revisorssuppleanter
Emma Nikolau
Birgitta Persson

Postgiro: 837745-9

Swish: 123 236 37 86


AVELS OCH MENTALITETSKOMMITTÉN

Pia Widerberg (sammankallande) ak@pinschersektionen.se

Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer. Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet. Ansvara för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i Hälso, Avel & Mentalitets relaterade frågor. Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen.


PINSCHERHÄNVISNING

Cattis Zackariasson valpar@pinschersektionen.se


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansvarar inför styrelsen att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- utställningsbestämmelser, Pinschersektionens verksamhetsplan, kommitténs budget och rutiner. Ansvarar för planerandet och genomförandet av Mälarpinschern.

Pernilla Fahlén (sammankallande) pernilla@pinschersektionen.se


TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarar inför styrelsen att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda regler för tävlingar, och rutiner. Ansvarar för att tävlingar arrangeras för medlemmarna och att det finns olika tävlingar att erbjudas.

Cina Jacobsson (Sammankallande)
Ami Tingström


PR-KOMMITTÈN
I PR-kommittén så arbetar vi för att göra reklam för rasen på många olika sätt. Vi finns med i rasmontern och rasparaderna på Stora Stockholm och på My Dog i Göteborg. Andra frågor kommittén ansvarar för är sponsorer och profilartiklar.

Pernilla Fahlén (sammankallande) pernilla@pinschersektionen.se


Lokalombud
Som lokalombud anordnar man pinscherträffar eller hjälper den som vill anordna något. Det finns inget krav på hur många gånger man ska anordna något, utan man gör det helt den nivå man själv vill.

Lisa Almquist (sammankallande) lisa.sjoberg90@gmail.com


HEMSIDA/WEB
Ansvara för att erbjuda god informationsspridning samt en funktionell, aktuell och informationsrik hemsida, samt informationsflöde på sektionens facebooksida.

Webmaster:
Pernilla Fahlén, pernilla@pinschersektionen.se


TIDNINGEN – Pinschernytt
Redaktör:
Vakant