Organisation

Klicka på organisationsschemat, så öppnas den i större format.

HUVUDSTYRELSEN 2022

Ordförande:
Christer Carle
Mobil: 0707212931
ordforande@pinschersektionen.se
Vice ordförande:
Maria Kimby
Mobil: 0705213717
maria@pinschersektionen.se
Sekreterare:
Susan Wikström
sekreterare@pinschersektionen.se

 

Kassör:
Torsten Johansson
kassor@pinschersektionen.se

 

Ledamot:
Tiina Koolmeister-Wallin tiina@pinschersektionen.se

Suppleant 1:
Marie-Christine Lindgren mariech@pinschersektionen.se

Suppleant 2:
Emma Nikolaou emma.n@pinschersektionen.se

Suppleant 3:
Nina Olsson nina@pinschersektionen.se

 

 VALBEREDNING 2022

Sandra Spångberg (sammankallande) valberedningen@pinschersektionen.se

Ledamot
Mats Lindqvist
Jeanette Grundström

REVISORER 2022

Revisor
Ulf Nilsson (sammankallande)
Linda Hansen

Revisorssuppleanter
Annika Hultkvist

Postgiro: 837745-9

Swish: 123 236 37 86


RAM GRUPPEN (RAS,AVEL OCH MENTALITET)

Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer. Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet. Ansvara för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i hälso, Avel & Mentalitets relaterade frågor. Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen. Ansvarar för det fortsatta arbetet med RAS.

Ami Tingström
Cathrine Eklöf
Maria Kimby
Nina Olsson

ram@pinschersektionen.se


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansvarar för planering och genomförande av klubbens utställningar.

Tiina Koolmeister-Wallin (sammankallande)
Maria Kimby

mp@pinschersektionen.se


AKTIVITETS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarar för planering och genomförande av klubbens aktiviteter och tävlingar.

Emma Nikolaou (sammankallande)
Carina Hörberg
Ami Tingström

tavling@pinschersektionen.se


PR-KOMMITTÉN
I PR-kommittén så arbetar vi för att göra reklam för rasen på många olika sätt. Vi finns med i rasmontern och rasparaderna på Stora Stockholm. Andra frågor kommittén ansvarar för är sponsorer och profilartiklar.

Ansvarig: VAKANT

Har du frågor? Hör av dig till sekreterare@pinschersektionen.se


AMBASSADÖRER
Som ambassadör anordnar man pinscherträffar eller hjälper den som vill anordna något. Det finns inget krav på hur många gånger man ska anordna något, utan man gör det helt den nivå man själv vill.

Ansvarig: Emma Nikolaou

emma.n@pinschersektionen.se


PINSCHERHÄNVISNING

Cattis Zackariasson valpar@pinschersektionen.se


HEMSIDA/WEB
Ansvara för att erbjuda god informationsspridning samt en funktionell, aktuell och informationsrik hemsida, samt informationsflöde på sektionens facebooksida.

Webmaster: Cattis Zackariasson
webmaster@pinschersektionen.se


MEDLEMSBREV
Redaktör:
Marie-Christine Lindgren

medlemsbrev@pinschersektionen.se