Organisation

OrganisationsschemaKlicka på organisationsschemat, så öppnas den i större format.

)

HUVUDSTYRELSEN 2017

Ordförande:
Pernilla Fahlén
Allmogeplatsen 35 A
724 80 Västerås
Mobil:070-4030880
ordförande@pinschersektionen.se
Vice Ordförande:
Cattis Zackariasson
Johannesbäcksgatan 72 B
754 33 Uppsala
Mobil: 070-8458545
cattis@pinschersektionen.se
Sekreterare:
Annika Sagebrand
Vattengränd 22
61131 Nyköping
Mobil: 076-1474640
Mail: annika@pinschersektionen.se
Kassör:
Christer Carle
Torkarvägen 2
804 26 Gävle
Mobil: 070-7212931
Mail: kassor@pinschersektionen.se
Ledamot:
Veronica Engström
Schaktmästaregatan 7 c
982 32 Gällivare
Mobil: 072-5188310
veronica@pinschersektionen.se
Ledamot:
Cina Jacobsson
Östanvägen 99
177 71 Järfälla
Mobil: 070-9484115
sekreterare@pinschersektionen.se
Suppleant 1:
Christer Carle
Torkarvägen 2
804 26 Gävle
Mobil: 070-7212931
Mail: christer@pinschersektionen.seSuppleant 2:
Bodo Bäckmo
Dammkärrsvägen 8
430 84 Styrsö
Mobil: 0767-950 960
bodo@pinschersektionen.se

 VALBEREDNING 2017

Sussie Nilsson (sammankallande) valberedningen@pinschersektionen.se

Ledamot
Lena Johansson
Carin Wetterlöf

REVISORER 2017

Revisor
Ulf Nilsson (sammankallande)
Linda Hansen

Revisorssuppleanter
Emma Nikolau
Birgitta Persson

Postgiro: 209150-2

Swish: 123 395 6556


AVELS OCH MENTALITETSKOMMITTÉN 2016

Bodo Bäckmo (sammankallande) ak@pinschersektionen.se
Lisa Almquist
Annika Sagebrand

Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer. Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet. Ansvara för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i Hälso, Avel & Mentalitets relaterade frågor. Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen.


PINSCHERHÄNVISNING

Pernilla Fahlén valpar@pinschersektionen.se


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansvarar inför styrelsen att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- utställningsbestämmelser, Pinschersektionens verksamhetsplan, kommitténs budget och rutiner. Ansvarar för planerandet och genomförandet av Mälarpinschern.

Pernilla Fahlén (sammankallande) malarpinschern@pinschersektionen.se
Carin Wetterlöf
Annika Sagebrand


TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarar inför styrelsen att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda regler för tävlingar, och rutiner. Ansvarar för att tävlingar arrangeras för medlemmarna och att det finns olika tävlingar att erbjudas.

Cina Jacobsson (Sammankallande)
Ami Tingström


PR-KOMMITTÈN
I PR-kommittén så arbetar vi för att göra reklam för rasen på många olika sätt. Vi finns med i rasmontern och rasparaderna på Stora Stockholm och på My Dog i Göteborg. Andra frågor kommittén ansvarar för är sponsorer och profilartiklar.

Pernilla Fahlén (sammankallande) pernilla@pinschersektionen.se


UTBILDNINGSKOMMITTÈN
I utbildningskommittén så arbetar vi för att öka kunskaperna hos medlemmar och uppfödare inom Pinschersektionen. Att kunna förmedla och fördjupa kunskaperna inom rasen, ägandet, uppfödning och erfarenheter är ett mål.

Joakim Falk (sammankallande) jocke@pinschersektionen.seLokalombud

Som lokalombud anordnar man pinscherträffar eller hjälper den som vill anordna något. Det finns inget krav på hur många gånger man ska anordna något, utan man gör det helt den nivå man själv vill.

Lisa Almquist (sammankallande) lisa.sjoberg90@gmail.com


HEMSIDA/WEB
Ansvara för att erbjuda god informationsspridning samt en funktionell, aktuell och informationsrik hemsida, samt informationsflöde på sektionens facebooksida.

Webmaster:
Pernilla Fahlén, pernilla@pinschersektionen.se


TIDNINGEN – Pinschernytt
Redaktör:
Vakant