Organisation

Klicka på organisationsschemat, så öppnas den i större format.

HUVUDSTYRELSEN 2024

Ordförande:
Maria Kimby
Mobil: 0705-21 37 17
ordforande@pinschersektionen.se

Vice ordförande:
Cathrin Zackariasson
cattis@pinschersektionen.se

Sekreterare:
Susan Wikström
sekreterare@pinschersektionen.se

Kassör:
Torsten Johansson kassor@pinschersektionen.se

Ledamot:
Tiina Koolmeister-Wallin tiina@pinschersektionen.se

Ledamot:
Linda Dahlberg linda@pinschersektionen.se

Ledamot:
Lisa Karlsen lisa@pinschersektionen.se

Suppleant 1:
Ann Lodén ann@pinschersektionen.se

Suppleant 2:
Sara Gelander sara@pinschersektionen.se

Suppleant 3:
Mats Lindkvist mats@pinschersektionen.se

 VALBEREDNING 2024

Tobias Alm (sammankallande) valberedningen@pinschersektionen.se

Ledamot
Matilda Rendle
Joanna Carlzon

REVISORER 2024

Revisor
Ulf Nilsson (sammankallande)
Linda Hansen

Revisorssuppleanter
Annika Hultkvist
Christer Carle

Postgiro: 837745-9

Swish: 123 236 37 86


RAM GRUPPEN (RAS,AVEL OCH MENTALITET)

Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer. Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet. Ansvara för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i hälso, Avel & Mentalitets relaterade frågor. Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen. Ansvarar för det fortsatta arbetet med RAS.

Ami Tingström (sammankallande)
Maria Kimby

ram@pinschersektionen.se


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansvarar för planering och genomförande av klubbens utställningar.

Cathrin Zackariasson (sammankallande)
Tiina Koolmeister-Wallin
Hanna Lundgren

mp@pinschersektionen.se


AKTIVITETS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarar för planering och genomförande av klubbens aktiviteter och tävlingar.

Ami Tingström (sammankallande)
Linda Dahlberg

tavling@pinschersektionen.se


PR-KOMMITTÉN
I PR-kommittén så arbetar vi för att göra reklam för rasen på många olika sätt. Vi finns med i rasmontern och rasparaderna på Stora Stockholm. Andra frågor kommittén ansvarar för är sponsorer och profilartiklar.

Ansvarig: VAKANT

Har du frågor? Hör av dig till sekreterare@pinschersektionen.se


AMBASSADÖRER
Som ambassadör anordnar man pinscherträffar eller hjälper den som vill anordna något. Det finns inget krav på hur många gånger man ska anordna något, utan man gör det helt den nivå man själv vill.

Ansvarig: VAKANT

Har du frågor? Hör av dig till sekreterare@pinschersektionen.se


PINSCHERHÄNVISNING

Linda Dahlberg valpar@pinschersektionen.se


HEMSIDA/WEB
Ansvara för att erbjuda god informationsspridning samt en funktionell, aktuell och informationsrik hemsida, samt informationsflöde på sektionens Facebook och Instagram konto.

Webmaster: Linda Dahlberg
webmaster@pinschersektionen.se


PINSCHERNYTT
Redaktörer:
Ami Tingström ami@pinschersektionen.se
Lisa Karlsen lisa@pinschersektionen.se