Organisation

OrganisationsschemaKlicka på organisationsschemat, så öppnas den i större format.

HUVUDSTYRELSEN 2019

Ordförande:
Pernilla Fahlén
Allmogeplatsen 35 A
724 80 Västerås
Mobil:070-4030880
ordforande@pinschersektionen.se
Vice Ordförande:
Cathrin ”Cattis” Zackariasson
Johannesbäcksgatan 72 B
754 33 Uppsala
Mobil: 070-8458545
cattis@pinschersektionen.se
Sekreterare:
Pia Widerberg
Grenardjärtorpet Tingstad
604 95 Norrköping
Mobil: 0733 -921771
sekreterare@pinschersektionen.se
Kassör adjungerad:
Matilda Rendle
Sorundavägen 101
13794 Norra Sorunda
kassor@pinschersektionen.se
Ledamot:
Amelie ”Ami” Tingström
Timmerslätt 51b
433 46 Partille
Mobil:0766-237483
ami@pinschersektionen.se

Ledamot:
Cecilia Carlbom Widén
Sälnaberg 553
195 96 Rosersberg
Mobil: 070-8881891
cecilia@pinschersektionen.se

Suppleant 1:
Cathrine Eklöf
Storholmsvägen 416
132 52 Saltsjö-boo
Mobil: 070-9456471 cathrine@pinschersektionen.se

Suppleant 2:
Christer Carle
Torkarvägen 2
804 26 Gävle
Mobil: 070-7212931
christer@pinschersektionen.se

 VALBEREDNING 2019

Sussie Nilsson (sammankallande) valberedningen@pinschersektionen.se

Ledamot
Lena Johansson
Carin Wetterlöf

REVISORER 2019

Revisor
Ulf Nilsson (sammankallande)
Linda Hansen

Revisorssuppleanter
Emma Nikolau
Birgitta Persson

Postgiro: 837745-9

Swish: 123 236 37 86


AVELS OCH MENTALITETSKOMMITTÉN

Pia Widerberg (sammankallande) ak@pinschersektionen.se

Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer. Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet. Ansvara för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i Hälso, Avel & Mentalitets relaterade frågor. Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen.


PINSCHERHÄNVISNING

Cattis Zackariasson valpar@pinschersektionen.se


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansvarar inför styrelsen att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- utställningsbestämmelser, Pinschersektionens verksamhetsplan, kommitténs budget och rutiner. Ansvarar för planerandet och genomförandet av Mälarpinschern.

Pernilla Fahlén (sammankallande) pernilla@pinschersektionen.se


TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarar inför styrelsen att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda regler för tävlingar, och rutiner. Ansvarar för att tävlingar arrangeras för medlemmarna och att det finns olika tävlingar att erbjudas.

Cina Jacobsson (Sammankallande)
Ami Tingström


PR-KOMMITTÈN
I PR-kommittén så arbetar vi för att göra reklam för rasen på många olika sätt. Vi finns med i rasmontern och rasparaderna på Stora Stockholm och på My Dog i Göteborg. Andra frågor kommittén ansvarar för är sponsorer och profilartiklar.

Pernilla Fahlén (sammankallande) pernilla@pinschersektionen.se


Lokalombud
Som lokalombud anordnar man pinscherträffar eller hjälper den som vill anordna något. Det finns inget krav på hur många gånger man ska anordna något, utan man gör det helt den nivå man själv vill.

Cattis Zackariasson (sammankallande) cattis@pinschersektionen.se


HEMSIDA/WEB
Ansvara för att erbjuda god informationsspridning samt en funktionell, aktuell och informationsrik hemsida, samt informationsflöde på sektionens facebooksida.

Webmaster:
Cecilia Carlbom Widén cecilia@pinschersektionen.se


TIDNINGEN – Pinschernytt
Redaktör:
Ami Tingström och Cattis Zackariasson f.r.o.m 1/1-2019