Bli medlem

Här kan du teckna medlemskap i Pinschersektionen.

OM MEDLEMSKAP 
Medlemskapet i Pinschersektionen/rasklubben är rullande. Du är alltså medlem ett år från det att du betalat in avgiften.

När du blir medlem i Pinschersektionen blir du också automatiskt medlem i specialklubben Schnauzer Pinscher klubben (SSPK). 

Som medlem får du vissa förmåner som att deltaga i våra officiella utställningar samt andra arrangemang. Vissa av våra sponsorer ger även rabatt till våra medlemmar.
Du kommer även få klubbens medlemstidning Notisbladet hem i brevlådan 4 gånger om året.

AVGIFTER (fastställda av årsmötet) 
Fullbetalande 300 kr 
Familjemedlem 80 kr 
Extra rasring 80 kr 
Gåvomedlemskap 150 kr 

FULLBETALANDE MEDLEM 
– Fullvärdigt medlemskap med rösträtt på rasklubbens årsmöte. 
– Du får klubbtidningen ”Notisbladet” som utkommer med 4 nummer/år. 
– Du får möjlighet att medverka vid alla kurser, utställning och aktiviteter som anordnas i klubben. 

FAMILJEMEDLEM 
För att teckna familjemedlemskap, krävs att det inom familjen finns minst en fullbetalande medlem. Du får möjlighet att medverka vid alla kurser, utställning och aktiviteter som anordnas i klubben (ej klubbtidning).

GÅVOMEDLEMSKAP 
Gåvomedlemskap kan ges från uppfödare till (nya) valpköpare som inte redan är medlem. Som uppfödare fyller du i uppgifterna i formuläret och sen får du (uppfödare) återkoppling från SKK. Länk till formuläret.

EXTRA RASRING 
Om du är fullbetalande medlem i någon av de andra rasklubbarna som tillhör SSPK så kan du bli medlem i ytterligare rasklubb till rabatterat pris. Medlemskap i en extra rasklubb ger dig samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

SVENSK HUNDUNGDOM 
Medlemmar i Svensk Hundungdom (www.shu.se) får i sitt medlemskap i SHU ett extra medlemskap inom SKKs organisation och kan då välja vår rasklubb. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

KONTAKT/FRÅGOR OM MEDLEMSKAP 
Svenska Kennelklubben (SKK) sköter all hantering av rasklubbens medlemsregister. Kontakta SKKs medlemsservice, antingen per telefon eller via e-mail eller via denna länken: Kontakt SKK, medlemshantering.

Där får du hjälp och svar på frågor du har angående medlemskapet. 
Telefon: 08–795 30 50 
Öppettiden: mån–fre 10.00–12.00 samt 13.00-15.00 
E-mail: medlem@skk.se (ange vilken rasklubb det avser)