Etiska rekommendationer

Etiska rekommendationer för pinscheruppfödare.

Enligt styrelsebeslut 2007-01-08, reviderad enligt styrelsebeslut 2013-06-17.

För Pinschersektionens uppfödare gäller att:

 • Vara tillgänglig för valpköparna så att dessa kan få råd och hjälp, framförallt under valparnas uppväxt.
 •  Medverka till att utöka avelsbasen genom att undvika överanvändning av enstaka individer.
 •  Alltid redovisa den födda kullens storlek och antal registrerade valpar, samt ange färg och kön på valparna.
 •  Eftersträva rastypiska pinschrar i avelsarbetet. Hundarna ska motsvara rasstandarden.
 •  Inte använda hundar med diskvalificerande fel i avel. Se rasstandard.
 •  Exteriörkrav, ögonundersökning och HD-röntgen motsvarar valphänvisningskrav enligt beslut 2013-06-17.
 •  Inte använda rädda och/eller aggressiva hundar i avel.
 •  Avelsdjur som är avkommor till anlagsbärare av icke godkänd pälsfärg bör testas med DNA-test som validerats för rasen, före användande i avel. Testet skall säkerställas av legitimerad veterinär. Resultat skall uppges på anmodan från AU eller AK, men behöver inte anges i valphänvisningen.
 • Avelsdjur som är kullsyskon till hundar med icke godkänd pälsfärg bör testas med DNA-test som validerats för rasen. Testet skall säkerställas av legitimerad veterinär. Resultatet skall uppges på anmodan från AU eller AK, men behöver inte anges i valphänvisningen.
 • Anlagsbärare för icke godkänd pälsfärg får endast paras med hund som är fri från anlaget.
 • Avelsanvisningar beträffande demodicos är under omarbetning, tills vidare gäller Swedish Veterinary Dermatology Study Group’s rekommendationer. AK bör tillfrågas om det aktuella läget när det gäller hund som drabbats.