Viktiga dokument

Redovisning av styrelsens arbete med avelsfrågor Årsmöte 2013
AK_årsmöte_2014

Viktiga dokument
Domarkompendium Pinscher
Sammanställning telefonenkät PS 2013

Äldre handlingar från Avleskommittén (AK)
Ögonstatus 2011-02-14
Gentester vonWillebrand
Brun/Röd pigmentering hos Pinscher
Halvårsvis redovisning av avelsbas
Lägesrapport mentalitet 2008-12-21

Uppfödar- och medlemsmöte med tema: Mentalitet och Avel
Artikel i Notisbladet 2012 (pdf)

Pinscherfnatt – Officiell medlemspublikation för Pinschersektionen
pinscherfnatt 09-1 (pdf)
pinscherfnatt 09-2 (pdf)
pinscherfnatt 09-3 (pdf)

Senast uppdaterad April 2013