Kontakt

Välkommen att ta kontakt med styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Om Du är osäker på vem Du ska kontakta så kan du maila till sekreterare: sekreterare@pinschersektionen.se

Ditt mail vidarebefordras därefter till rätt person.


Postadress

Pinschersektionen
c/o  Pia Widerberg
Grenardjärtorpet Tingstad
604 95 Norrköping

Frågor som kräver beslut
Har du frågor eller förslag som måste tas upp på ett styrelsemöte för beslut, måste det protokollföras. Skicka därför din fråga eller ditt förslag till sekreteraren, på någon av ovanstående adresser.

Mottagningsbekräftelse på inkommande mail/brev ges i möjligaste mån inom 7 dagar. Har du inte fått bekräftelse, hör av dig igen!
Här kan du hitta kontaktuppgifter till övriga funktionärer och ledamöter i styrelsen.