Kontakt

Välkommen att ta kontakt med styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Om Du är osäker på vem Du ska kontakta så kan du maila till sekreterare: sekreterare@pinschersektionen.se

Ditt mail vidarebefordras därefter till rätt person.

Nytt Swish och PG nummer!
Vi har nytt Swishnummer 123 236 37 86
Nytt PG: 837745-9


Postadress

Pinschersektionen
c/o Susan Wikström
Mästargatan 17
722 20 Västerås

Frågor som kräver beslut
Har du frågor eller förslag som måste tas upp på ett styrelsemöte för beslut, måste det protokollföras. Skicka därför din fråga eller ditt förslag till sekreteraren, på någon av ovanstående adresser.

Mottagningsbekräftelse på inkommande mail/brev ges i möjligaste mån inom 7 dagar. Har du inte fått bekräftelse, hör av dig igen!
Här kan du hitta kontaktuppgifter till övriga funktionärer och ledamöter i styrelsen.