Sommarbingo 2023

Månadens utmaning under juli och augusti var Pinscher-Bingo och som det engagerat våra medlemmar runt om i landet.
Alla som skickade in sina ”brickor” får ett litet paket med gotte på posten.