Årets hundar

I anslutning till årsmötet korar Pinschersektionen Årets hundar i olika kategorier. I statuterna finns information om regler för tävlingsåret samt hur du räknar ut poäng.

För att delta i tävlingen måste man vara medlem i Pinschersektionen.

Hur går tävlingen till?
Man samlar under årets gång poäng på diverse tävlingar, prov och utställningar som man sedan får får tillgodoräkna sig ”Åretshund-poäng” utifrån vilka placeringar man fått på de tävlingarna man deltagit i under året.

  1. Den hund med mest poäng kan vinna utmärkelser i de olika kategorierna.

I statuterna för respektive kategori finns information om hur du räknar ut poäng och de regler som gäller för tävlingsåret. 

Statuter Årets hund

Skicka in era resultat till tavling@pinschersektionen.se ,förutom Årets medlem som ni skickar till sekreterare@pinschersektionen.se eftersom detta beslutas av styrelsen.

ANMÄLAN TILL ÅRETS HUND 2022 ÄR STÄNGD!

Här kan du nå oss vid frågor!