Välkommen till Pinschersektionen
Rasklubb inom Svenska Schnauzer- Pinscherklubben (SSPK)
Ansluten till SKK och SSPK

AKTUELLT

PM för Mälarpinschern

PM & ringfördelning


KM i Viltspår 25 september!

ps km a4

Nu kan ni anmäla till KM i Viltspår!! Sista anmälningsdagen är 11 september.

Nytt för i år är den nya titeln: Svensk pinscher vinnare (SPV) som kan kan få!

Anmälan till KM i viltspår