Välkommen till Pinschersektionen
Rasklubb inom Svenska Schnauzer- Pinscherklubben (SSPK)
Ansluten till SKK och SSPK

AKTUELLT

Vi behöver er hjälp alla pinscherägare!

Nu finns en liten enkät tillgänglig för alla våra pinscher ägare.
Vi håller på med en uppdatering av vårar RAS dokument och vill med den här enkäten göra en avstämning med er om era hundar.
Ta er några minuter och svara på frågorna, det är en stor hjälp i vårt fortsatta arbete mot en ännu friskare och sundare ras.

Här hittar ni enkäten


Nu är det dags för årets nomineringar.

Uppfödarmedalj (här är statuterna för vad som gäller) som avser uppfödare som vart aktiva i 10 år eller mera och bidragit till rasens utveckling bland annat.

Förtjänsttecken (här är statuterna för vad som gäller) avser att hedra en person som vart aktiv i klubben/styrelsen i 5 år eller 10 år som bidragit till klubbens utveckling.

När ni vill nominera någon så skrev ner en förklaring och vem det avser sen skickar ni ett mail till sekreteraren senast den 20 oktober så styrelsen hinner gå igenom förslagen innan det skickas vidare till SSPK. sekreterare@pinschersektionen.se

Om ni undrar vilka som redan fått nomineringar så finns det redovisat på SSPK´s hemsida. http://sspk.se