Rasklubb inom Svenska Schnauzer- Pinscherklubben (SSPK)
Ansluten till SKK och SSPK


Månadens bild – Maj

Dijontomas Aurum ”Ole” lekapporterar med boll som valp.

Foto: Marie-Christine Lindgren


Katalog till Mälarpinschern 27/5

Här finner ni katalogen för dagen.

Katalog


Läkemedelsverket och rapportering av misstänkta biverkningar hos djur!

Veterinärmedicinska gruppen på Enheten av Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket har nyligen tagit fram en film om biverkningsrapportering i samarbetet med tyska läkemedelsmyndigheten (The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety).

Filmen har nu publicerats på Läkemedelsverkets play-kanal: https://play.lakemedelsverket.se/media/OWDbNdBN6FwLxwfe5BVgOw/rapportering-av-misstankta-biverkningar-hos-djur. Men ni kan även spela upp klippet ovan.

Det handlar om att förmedla vikten av att rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning hos djur. Den riktas till djurägare samt veterinärer och övrig klinisk personal. Syftet är också att ge en inblick i vad som händer med de biverkningsrapporter som kommer in till Läkemedelsverket.

Med filmen hoppas vi få fler att uppmärksamma att även djur kan få biverkningar av läkemedel och hur viktigt det är att rapportera in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.Ny information från RAM-gruppen angående vaccinationer

RAM-gruppen (Ras, Avel, Mentalitet) har kommit ut med ny information gällande vaccinationer.

Läs deras meddelande här!Pinschernytt är ÄNTLIGEN tillbaka, hurra! Den ska nu vara utskickad till alla medlemmar 08/05/23.

Trevlig läsning ❤


Har ni okastrerade hanar över 2 år hemma som är friska och trevliga?

Sektionen arbetar just nu med en uppdaterad hanhundslista för att kunna bredda avelsbasen. Vi söker därför friska och trevliga hanhundar över två år som framöver kan tänkas finnas tillgängliga för avel. Vid intresse eller frågor maila webmaster@pinschersektionen.seVårt Swishnummer är 123 236 37 86
PlusGiro: 837745-9