Välkommen till Pinschersektionen

Rasklubb inom Svenska Schnauzer- Pinscherklubben (SSPK)
Ansluten till SKK och SSPK


Mälarpinschern 5/9 INSTÄLLD


Nu är nya Pinschernytt ute!


Tidigare nummer av vår härliga tidning hittar ni här


Har ni okastrerade hanar över 2 år hemma som är friska och trevliga?

Sektionen arbetar just nu med en uppdaterad hanhundslista för att kunna bredda avelsbasen. Vi söker därför friska och trevliga hanhundar över två år som framöver kan tänkas finnas tillgängliga för avel. Vid intresse eller frågor maila Cecilia på cecilia@pinschersektionen.seVårt Swishnummer är 123 236 37 86
PlusGiro: 837745-9