Hälsa

Pinschern är ingen sjuk ras idag men det förekommer vissa hälsoproblem och sjukdomar, varav vissa är mer allvarliga och mer förekommande än andra.

För att hålla rasen fortsatt frisk bör avelsdjur väljas med största omsorg. Hälsotester görs idag framför allt i förebyggande syfte, för att bevara rasen frisk och för att få en överblick över rasens situation.

Se även pinschersektionens Etiska rekommendationer samt sidorna om RAS