Protokoll

Har du frågor om exempelvis protokollen är du välkommen att kontakta sekreteraren i styrelsen. (sekreterare@pinschersektionen.se)

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2020


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2019

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2018

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2017

Länk till tidigare års protokoll.