Protokoll

F.r.o.m Mars 2022 kommer INGA protokoll att publiceras på hemsidan eller skickas ut automatiskt till medlemmarna. Om du vill ta del av de senaste protokollen så kontakta sekreteraren (sekreterare@pinschersektionen.se)

Styrelsemöten planerade 2022

  • 16 Mars
  • 26 April
  • 31 Maj
  • 28 Juni
  • 30 Augusti
  • 27 September
  • 25 Oktober
  • 29 November
  • 27 December

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten 2022

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2021

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2020