Protokoll

Har du frågor om exempelvis protokollen är du välkommen att kontakta sekreteraren i styrelsen. (sekreterare@pinschersektionen.se)

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2021

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2020


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2019

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2018

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2017

Länk till tidigare års protokoll.