Mentalitet

En mentalt stabil Pinscher fungerar bra i sin vardag, den mår bra och har inte problem med stora rädslor. Hundens mentala egenskaper har därigenom betydelse för hur samvaron tillsammans med hunden ser ut.

Vi vill att våra hundar ska vara friska, kloka och vackra – och att de ska ha bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. En uppfödare måste därför ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt ”ja” på frågan om den tik eller hane man har tänkt använda i avel faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret ”nej” spelar det ingen roll hur fina meriter hon eller han har i övrigt, då hunden förmodligen inte passar till avel.

Mentalbeskrivning Hund, BPH, och Korning (MT)
Det finns olika sätt att prova hundens mentalitet. Genom Svenska brukshundklubben anordnas exempelvis Mentalbeskrivning Hund (MH), Korning (MT) och genom Svenska kennelklubben Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

Uppfödar- och medlemsmöte med tema: Mentalitet och Avel
I maj 2012 anordnade Pinschersektionen i samarbete med Pinscheruppfödarna i Sverige ett uppfödar- och medlemsmöte med tema: Mentalitet och Avel. Föreläsare var vår egen Bodo Bäckmo och Etolog och författare Lars Fält. Nedan följer en artikel som publicerades i Notisbladet.

Artikel i Notisbladet 2012 (pdf)