Bra att veta inför ditt valpköp

Pinschersektionens valphänvisning har sen Årsmötet 2023 (18/2-23) beslutat att hänvisningen framöver kommer att innehålla krav för uppfödarna för att få annonsera under planerade och födda kullar. Kraven består av 5 delar.

  1. Båda föräldrarna till valpkullen ska vara ögonlysta innan parning. Resultatet av ögonlysningen ska anges. Syftet är att ögonlysningen, enligt RAS är att bibehålla en god hälsostatus för rasen.
  2. Inavelsgraden för kullen får maximalt uppgå till 6,25%. Kullens inavelsgrad ska anges. Syftet är att inavelsgraden enligt RAS bör hållas nere för att främja hälsostatus för rasen och att genbanken inte ska utarmas.
  3. Ingen av föräldrarna till valpkullen ska haft mer än fem kullar. Syftet till är att främja att fler avelshundar används i aveln och att genbanken inte utarmas
  4. Båda föräldrarna till valpkullen ska innan parning ha erhållit minst bedömningen Very Good vid officiell utställning/exteriörbedöming eller lägst Godkänt vid exteriörbeskrivning. Syftet är att endast rastypiska hundar används i aveln.
  5. Båda föräldrarna till valpkullen ska ha genomgått mentalbeskrivningarna BPH eller MH innan parning. Hundar som inte bor i Sverige undantas från regeln. Syftet är att mentalbeskrivning enligt RAS är ett prioriterat område för rasen.

Hänvisningen redovisar endast officiella data om föräldrarna, så som framgår av SKK:s ”Avelsdata”, för att ge en överblick av hundarnas mentalitet, hälsa, exteriör och meriter.
Utöver dessa uppgifter ska ingen ytterligare information presenteras. Utländska intyg ska mailas in till valphänvisaren. Det kan finnas annan information om hundarna, som inte presenteras här av olika anledningar. Vid oklarhet eller tvist om reglers tillämpning har Pinschersektionens styrelse i samråd med dess ras, avel och mentalitet grupp (RAM) tolkningsföreträde.
Uppfödaren ansvarar för att informationen är fullständig och korrekt. Hänvisningens krav bygger på SKK: generella regler, samt ”Riktlinjer för avelsarbete”(RAS)” och ”Etiska rekommendationer”.

För valphänvisning för Pinscherkull gäller följande:

Avelsdjurens registreringsnummer, namn och födelsedatum, skall framgå av valphänvisningen. Vidare skall uppgift om föräldrarnas antal svenskregistrerade avkommor och den beräknade inavelsgraden för kullen presenteras.
Uppfödaren (samtliga delägare i kennel) skall vara medlem(mar) i Pinschersektionen. Valphänvisningen är öppen för valpar upp till 12 veckor, därefter tas de bort från hänvisningen. Uppfödare kan då anmäla om kvarvarande valpar ska finnas kvar för hänvisning på för ändamålet lämplig plats.
Valphänvisaren kommer att lägga upp den planerade/födda kullen skyndsamt, men förbehåller sig rätten att ordna det inom 7 dagar från inkommet formulär.

Pinschersektionen hänvisar endast kullar från svenska uppfödare som registrerar sina valpar i SKK.

Pinscherhänvisare

Har Ni funderingar och frågor kan Ni alltid vända Er till pinscherhänvisaren eller direkt till den uppfödare Ni känner har den kombination som kan passa just Er. Pinscherhänvisare mail: valpar@pinschersektionen.se

Om valphänvisningen

Vi rekommenderar att Du noggrant läser igenom den här sidan, sidorna om RAS (Rasspecifik avelsstrategi), Etiska rekommendationer samt sidorna om hälsa inför ditt eventuella valpköp.
När ni köper en Pinschervalp förmedlad genom vår sektion ingår följande:


• SKK:s registreringsbevis
• Valpen är ID-märkt
• Valpbesiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar
• Utan att det är ett krav för valphänvisning kan uppfödare som värnar om
sektionens fortbestånd betala gåvomedlemskap i SSPK (vår huvudklubb, medlemskap i sektionen ingår) för ett år.

Att tänka på som valpköpare

Hälsa

Läs gärna igenom sidorna om Pinscherns hälsa, där ser Ni vad Ni bör tänka på gällande föräldradjurens hälsa. Två friska föräldrar ger inte automatiskt en garanti för en frisk valp, men det ger större förutsättningar för att valparna skall vara så friska som möjligt.
Vissa saker som höfter, ögon, hjärta, tänder och bett kan man undersöka och få veterinärintyg på. Vissa intyg är officiella och andra är inofficiella. Andra saker som man inte kan få intyg på och som man i stället som valpköpare bör fråga uppfödaren om är sådant som hudproblem, vaccinationsreaktioner och problem med trasiga öronkanter som kan drabba pinschern. Läs mer på sidorna under ”hälsa”.

Mentalitet

När Ni väljer uppfödare och kombination så kan det vara bra att få träffa både tiken och hanen för att få se hur de är i temperamentet. Det är deras mentalitet som kommer att föras vidare till Er valp och då kan det vara bra att se om dessa två individer är ungefär vad Ni önskar. Saker att tänka på kan vara vaktinstinkt, föremålsintresse, nervösa tendenser, stabilitet och skott/ljud rädsla
Mentalbeskrivning (MH) och Beteendetest hund (BPH) är ett sätt att bedöma och gradera olika egenskaper hos hunden. Läs mer om MH och BPH på SKK.
Korning är ett mer utarbetat sätt att bedöma hundens mentalitet. Här sätts poäng i de olika momenten för de olika egenskaperna. För att erhålla titeln KORAD måste hunden uppnå en viss poängsumma, vara skottfast samt ha godkänd exteriörbeskrivning.

Exteriör

Hundars exteriör bedöms vid utställningar och i samband med korning (exteriörbeskrivning). Utställningsmeriter och/eller exteriörbeskrivning ger en uppfattning om hur rastypiska föräldradjuren är.
All information om föräldradjuren liksom om deras kullsyskon och ev. tidigare avkommor kan ses på SKK:s hunddata under veterinärdata resp. tävlingar. I valphänvisningen presenteras inte samtliga utställningsresultat eller detaljerna i mentalbeskrivning resp. korning.

Senast uppdaterad Januari 2023