Hedersmedlemmar


Christer Carle utnämndes till Hedersmedlem vid årsmötet den 25/2-2024
”För att under många år på ett förtjänstfullt sätt arbetat med pinschern såväl som uppfödare som inom Pinschersektionen!