Årets hund

I anslutning till årsmötet korar Pinschersektionen Årets Utställningshund och Årets Arbetande hund. I statuterna finns information om regler för tävlingsåret samt hur du räknar ut poäng.

För att delta i tävlingen måste man vara medlem i Pinschersektionen.

Hur går tävlingen till?
Man samlar under årets gång poäng på diverse tävlingar, prov och utställningar som man sedan får får tillgodoräkna sig ”Åretshund-poäng” utifrån vilka placeringar man fått på de tävlingarna man deltagit i under året.

Den hund med mest poäng kan vinna  utmärkelserna: Årets Utställningshund, Årets Arbetande hund.

I statuterna för respektive kategori finns information om hur du räknar ut poäng och de regler som gäller för tävlingsåret. 

Statuter årets utställningshund 2020

Statuter årets arbetande hund 2020

Här kan du nå oss vid frågor!