Organisation

OrganisationsschemaKlicka på organisationsschemat, så öppnas den i större format.

HUVUDSTYRELSEN 2020

Ordförande:
Jörgen Zackariasson
Mobil: 0703-5126212
ordforande@pinschersektionen.se
Vice Ordförande:
Pia Widerberg
Sekreterare:
Maria Kimby
Mobil: 070-5213717                                  sekreterare@pinschersektionen.se
Kassör adjungerad:
Matilda Rendle
kassor@pinschersektionen.se
Ledamot:
Emma Nikolaou emma.n@pinschersektionen.se

Ledamot:
Ann Lindqvist

Suppleant 1:
Catarina Edberg Francis

Suppleant 2:
Eva Maria Fjätvall
evamaria@pinschersektionen.se

 

 VALBEREDNING 2021

Sussie Nilsson (sammankallande) valberedningen@pinschersektionen.se

Ledamot
Lena Johansson
Carin Wetterlöf

REVISORER 2020

Revisor
Ulf Nilsson (sammankallande)
Linda Hansen

Revisorssuppleanter
Annika Hultkvist

Postgiro: 837745-9

Swish: 123 236 37 86


AVELS OCH MENTALITETSKOMMITTÉN

ak@pinschersektionen.se

Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer. Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet. Ansvara för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i Hälso, Avel & Mentalitets relaterade frågor. Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen.


PINSCHERHÄNVISNING

Cattis Zackariasson valpar@pinschersektionen.se


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Ansvarar för planering och genomförande av klubbens utställningar.

mp@pinschersektionen.se

Pernilla Fahlén
Cattis Zackariasson


AKTIVITETS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarar för planering och genomförande av klubbens aktiviteter och tävlingar.

tavling@pinschersektionen.se

Emma Nikolaou (sammankallade)
Carina Hörberg
Cattis Zackariasson
Ami Tingström


PR-KOMMITTÉN
I PR-kommittén så arbetar vi för att göra reklam för rasen på många olika sätt. Vi finns med i rasmontern och rasparaderna på Stora Stockholm och på My Dog i Göteborg. Andra frågor kommittén ansvarar för är sponsorer och profilartiklar.


Lokalombud
Som lokalombud anordnar man pinscherträffar eller hjälper den som vill anordna något. Det finns inget krav på hur många gånger man ska anordna något, utan man gör det helt den nivå man själv vill.

Emma Nikolaou (sammankallade) emma.n@pinschersektionen.se


HEMSIDA/WEB
Ansvara för att erbjuda god informationsspridning samt en funktionell, aktuell och informationsrik hemsida, samt informationsflöde på sektionens facebooksida.

Webmaster:
Cattis Zackariasson webmaster@pinschersektionen.se


TIDNINGEN – Pinschernytt
Redaktörer:
VAKANT.

Är du intresserad av att medverka i redaktionen för att göra pinschernytt? Hör av dig till sekreterare@pinschersektionen.se