Ras, Avel och mentalitet (RAM GRUPPEN)

RAM GRUPPEN

  • Ansvarar för att fullgöra Pinschersektionens del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av Kennelklubbens upprättade riktlinjer.
  • Analyserar och följer upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på Hälsa, Avel & Mentalitet.
  • Ansvarar för att erbjuda medlemmar och uppfödare stöd i Hälsa, Avel & Mentalitets relaterade frågor.
  • Ansvarar för vidareutbildning av uppfödare inom Pinschersektionen.

RAM GRUPPENS arbete består i att:
  • Presentera en bred information och följa forskning och utveckling avseende hälsa, avel och mentalitetsfrågor – inom och utom landets gränser.
  • Samla och sammanställa information som rör rasen i hälsa, avel och mentalitetsfrågor.
  • Bistå med råd i hälsa, avel och mentalitetsfrågor vid förfrågan.
  • Delge godkänd information och agera diskussionspartner i hälsa, avel och mentalitetsfrågor vid förfrågan.
  • Informera om rekommendationer för hälsa, avel och mentalitet vad gäller RAS.
  • Ansvara för och genomföra uppfödarträffar i pinschersektionens regi.

Avels- och mentalitetskommittén samarbetar med rasklubbar världen över. Genom dessa kontakter kan erfarenheter och information utbytas gällande avelsmaterial, råd- och rön samt hälsa- och mentalitetsfrågor.


E-post: ak@pinschersektionen.se


Här presenteras information om RAM Gruppens pågående arbete.

2017

AK informerar gällande vaccinationsreaktioner

AK informerar gällande gentester

AK informerar ögonlysning

Beträffande Höftledsdysplasi hos Pinscher och Schnauzer

2013
* Avelskommittén informerar 4, 2013
Avelskommittén informerar 3, 2013
Avelskommittén informerar 2, 2013
Avelskommittén informerar 1, 2013

Tidigare handlingar
Ögonstatus 2011-02-14
Gentester vonWillebrand
Brun/Röd pigmentering hos Pinscher
Halvårsvis redovisning av avelsbas
Lägesrapport mentalitet 2008-12-21