Mentalitet

En mentalt stabil Pinscher fungerar bra i sin vardag, den mår bra och har inte problem med stora rädslor. Hundens mentala egenskaper har därigenom betydelse för hur samvaron tillsammans med hunden ser ut.

Vi vill att våra hundar ska vara friska, kloka och vackra – och att de ska ha bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. En uppfödare måste därför ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt ”ja” på frågan om den tik eller hane man har tänkt använda i avel faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret ”nej” spelar det ingen roll hur fina meriter hon eller han har i övrigt, då hunden förmodligen inte passar till avel.

Mentalbeskrivning Hund, BPH, och Korning (MT)
Det finns olika sätt att beskriva hundens mentalitet. Kennelklubben har tagit fram ett testverktyg som är lika för alla raser, BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning). Forskning visar på en god korrelation mellan utfallet av BPH och hundars vardagsbeteende. Drygt 200 pinscher har i dagsläget genomfört BPH. Vi kommer inom kort få en s k 200-analys av SKK.

Genom Svenska brukshundklubben anordnas Mentalbeskrivning Hund (MH) samt Korning (MT).

För att få lägga ut Planerade kullar samt Födda valpar på Pinschersektionens hemsida, ska båda föräldrarna genomgått BPH eller MH.

Uppfödar- och medlemsmöte med tema: Mentalitet och Avel
I februari 2024 anordnade Pinschersektionen ett uppfödarmöte med tema: Mentalitet och Avel. Föreläsare var våra egna Bodo Bäckmo och Ami Tingström.

Den 21 mars kommer ett uppföljande uppfödarmöte att hållas.

 

Artikel i Notisbladet 2012 (pdf)