Protokoll

F.r.o.m Mars 2022 kommer INGA protokoll att publiceras på hemsidan eller skickas ut automatiskt till medlemmarna. Om du vill ta del av de senaste protokollen så kontakta sekreteraren (sekreterare@pinschersektionen.se)

Nästa styrelsemöten är planerat till den 12/12

Har du något du vill att styrelsen ska ta upp, maila ditt ärende till sekreterare@pinschersektionen.se