Protokoll

Har du frågor om exempelvis protokollen är du välkommen att kontakta sekreteraren i styrelsen. (sekreterare@pinschersektionen.se)

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2021

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2020