Ögon

Det finns många olika ögonsjukdomar hos hundar, nedan redovisas några av de vanligaste. Då ögonsjukdomar inte alltid upptäcks i tidig ålder kan det vara bra att följa upp med ytterligare ögonlysningar när hunden blivit äldre.

Pinschersektionens riktlinjer för avelsarbete RAS (Rasspecifik avelsstrategi) för båda föräldradjuren vid parningstillfället: Båda föräldradjuren ögonlysta utan anmärkning.

Hunden på bilden har inget samband med innehållet i texten.

Katarakt
Katarakt är den medicinska termen för grå starr och innebär att ögats lins grumlas, den kan uppstå när som helst under hundens liv. Linsen som normalt är helt genomskinlig hjälper till att bryta ljusstrålarna som faller in i ögat. När enstaka små grumlingar förekommer kan ärftlighet ofta ej bedömas, utan hunden måste ögonlysas igen ett år senare. Katarakten kan uppstå i olika delar av ögat och är därför namngivna därefter, såsom; bakre polär katarakt, total katarakt, främre Y-sömskatarakt och övrig partiell katarakt (övriga typer av katarakt registrerar hos SKK som övrig partiell katarakt om de inte faller under tidigare uppräknade varianter).

Symptom och diagnos
Syns i de allra flesta fall endast vid en ögonlysning, förutom vid total katarakt som kan ses med blotta ögat. Total katarakt ger synnedsättning eller blindhet på det drabbade ögat. För att kunna ställa diagnos måste hunden ögonlysas, vilket en veterinär med särskild ögonkompetens gör med hjälp av en spaltlampa.

Ärftlighet
De flesta katarakter är ärftliga, men orsakerna till grumlingen av linsen kan vara flera. De icke ärftliga orsakerna kan vara, virussjukdomar hos den dräktiga tiken, ämnesomsättningsrubbningar, slag mot ögat, infektioner och bristsjukdomar.

Om man upptäcker ögonförändringar hos en hund som är över 7 år och som före det har ögonspeglats och varit frisk brukar man tala om senil katarakt , men då måste hunden ha varit undersökt och frisk åren innan upptäckten av den senila katarakten för att man ska kunna bedöma den som av icke ärftlig art. Den här typen av katarakt är medfödd, har bildats under fosterstadiet och kan bero på störningar i livmodern under dräktigheten såsom; infektioner, förgiftning eller olämplig utfodring.

Hunden på bilden har inget samband med innehållet i texten.

PRA
PRA är ett samlingsnamn för en typ av likartade, ärftliga ögonsjukdomar som drabbar ett flertal raser. Förkortningen står för Progressiv , vilket betyder att sjukdomen gradvis utvecklas och symtomen ökar efter hand. Retinal betyder ögats näthinna och Atrofi betyder förtvining, då blodådrorna i näthinnan förtunnas så att näthinnans funktion gradvis försämras för att slutligen helt förtvina.

Hos hundar med PRA sker alltså en successiv förtvining av näthinnan och dess synceller tills hunden slutligen blir helt blind. Det finns ingen bot eller behandling av sjukdomen, men den är varken smittsam eller dödlig och hunden känner ingen smärta.Symptom och diagnos. Tidiga tecken på PRA brukar vara att hunden börjar se sämre i skymning och mörker och efter ett tag kan pupillerna bli större än normalt, i viss belysning kan man även se ett ökat återsken från ögonen. Med tiden så får hunden även få svårt att se i dagsljus.

Hundar med PRA kan ändå leva ett ganska normalt liv i sin hemmiljö, dels för att hunden har tid att anpassa sig till sin gradvis försämrade syn, men också för att synen inte är hundens primära sinne. För att kunna ställa diagnos måste hunden ögonlysas, vilket en veterinär med särskild ögonkompetens gör med hjälp av ett oftalmoskop. Utomlands kan man även upptäcka PRA innan hunden har visat någon symptom (i dagsläget finns det ännu inte någon svensk veterinär med den kompetensen) genom att göra en ERG-undersökning (elektroretinografi), då man med hjälp av ljusblixtar studerar hur näthinnan reagerar och sedan redovisar som ett kurvdiagram. En frisk näthinna har en mycket karaktäristisk kurva. Hunden måste vara minst 18 månader.

Ärftlighet
Den generella formen av PRA har en regelbunden, recessiv arvsgång, vilket innebär att PRA endast uppkommer om dubbla sjukdomsanlag finns i hundens arvsmassa alltså att båda föräldrarna är bärare. Har hunden bara ärvt ett sjukdomsanlag uppkommer PRA däremot inte, men hunden kan bära på anlaget i det dolda och sen nedärva det i sin tur till sina avkommor.

Hunden på bilden har inget samband med innehållet i texten.

Phtvl/Phpv
Phtlv/Phpv är en förändring på linsens bakre yta och kan leda till katarakt. Vad som orsakar det är att det redan i fosterstadiet blivit ett avbrott i den normala tillbakabildningen av blodkärl i linsen.

Normalt sett så tillbakabildas dessa blodkärl långt före födseln, men på en hund med denna åkomma har detta inte skett som det ska och ögats glaskopp har inte utvecklats normalt. Det betyder att man redan kan upptäcka Phtvl/Phpv hos valpar, med hjälp av en ögonlysning hos en veterinär med särskild kompetens. Phtvl/phpv klassificeras i olika grader, från Grad 0 som är normal syn till och med Grad 3-6. Den lindrigaste formen är Grad 1 som visar små bruna fläckar på bakre linskapseln och inte påverkar synen, Grad 2 som ofta ger katarakt som följdsjukdom till Grad 3-6 som är den allvarligare formen och ger mer allvarliga förändringa. Valpar som har den allvarligare formen kan mycket tidigt bli blinda.

Ärftlighet
Sjukdomen är medfödd och ärftlig, den kan inte dyka upp senare på en friad hund, men däremot kan arvsanlaget finnas även hos en hund som är undersökt utan anmärkning, dvs att hunden är anlagsbärare. Läkaren Frans Stades, som har studerat ärftligheten på dobermann anser att det är en dominant huvudgen som ligger bakom defekten, men att även flera andra gener kan påverka i vilken omfattning sjukdomen visar sig.

Hunden på bilden har inget samband med innehållet i texten.

Glaukom
Glaukom är ett tillstånd med för högt tryck i ögat och kallas ibland grönstarr, vilket även kan uppkomma efter en ögonskada. Den ärftliga formen är en missbildning i ögats dräneringssystem som ligger i kammarvinkeln mellan ögonvitan och hornhinnan. Följden av detta blir att trycket i ögat stiger.

Symptom och diagnos
Beroende på om tillståndet är akut eller kroniskt så varierar symptomen. Vid akut glaukom får hunden stora pupiller, den kniper med ögat som också är väldigt ömmande och hornhinnan kan även bli grumlig. Att ögat blir större är också ett tecken på ett ökat tryck i ögat. I akuta fall kan man se en kraftig irritation med rodnad av ögonslemhinnan och ögonvitan. Diagnos ställer man genom att mäta trycket i ögat.

Ärftlighet
Glaukom kan vara ärftligt.