Höfter

Höftledsdysplasi (HD)
Höftleds dysplasi (HD) är en medfödd, ärftligt betingad utvecklingsdefekt som kan drabba alla raser, men som är vanligare ju större hundras och ju snabbare den växer.

Själva ordet dysplasi, som kommer från grekiskans dys som betyder avvikelse och plassein betyder utveckla och följaktligen betyder alltså Höftleds dysplasi ”avvikande utveckling av höftleden”, vilket är en talande beskrivning av problemet. Den första som beskrev den här sjukdomen var Dr Gerry. B. Schnelle 1935.

Hundar som får HD föds alltid med en ”normal” höftled, men under tillväxtperioden växer benet mer än den omgivande mjukdelsvävnaden vilket medför att det blir en obalans pga att höftledskulan har en benägenhet att glida ur led då ledskålen i höftleden är medfött för grund. Tillsammans med det genetiska anlaget för det som kan orsaka dysplasi (defekten är polygent nedärvt vilket betyder att flera gener samverkar vid uppkomsten) så finns det även andra faktorer som kan spela in, såsom; utfodring, tillväxthastighet, hunden storlek och muskelutvecklingen i förhållande till skelettutvecklingen.

Hunden på bilden har inget samband med innehållet i texten.

När hunden röntgas (sker normalt vid omkring 12 månaders ålder, men för vissa större raser så brukar man vänta till 18 månader då det är viktigt att benet har hunnit växa färdigt) så använder veterinärerna sig av den internationella FCI-skalan som kallas Nordbergs vinkel och är en kvantitativ metod som baseras på mätning av den vinkel som bildas genom att förena en punkt i centrum av höftledshuvudet till övre kanten av höftledsskålen. Därefter gör man en gradering beroende på vilken vinkel som bildas, (mellan 55 och 115 grader) och om vinkeln är större än 105 grader bedöms detta som en normal höftled och att risken att utveckla HD är liten. Skalan man sen använder sig av är bokstavsgraderad från A till E.

Beträffande Höftledsdysplasi hos Pinscher och Schnauzer 170510

I Sverige räknas grad A och B hundar som HD-fria.
A – B = Normala höftleder. (Fri från dysplasi).
C = lindrig dysplasi (lindrigaste formen, där höfthålan har nästan normal storlek och form men ledhuvudet inte passar in exakt i ledhålan).
D = måttlig dysplasi (höftledshålan är märkbart grund och ledhuvudet passar dåligt in och går lätt att skjuta ur läge).
E = grav dysplasi (är en kraftig dysplasi, ledhålan är mycket grund och ledhuvudet ligger ofta och väger på ledhålans kant).

Hunden på bilden har inget samband med innehållet i texten.