Pinschernytt

Pinschernytt är en medlemstidning/nyhetsbrev. Då vi inte längre har en redaktion som kan göra tidningen Notisbladet så har vi i styrelsen beslutat om att ha en nättidning som vi kan skicka till medlemmarna via mail, lägga upp på hemsidan och även på Facebook.

Vi kommer from den 1/1-2019 satsa på nytt med Ami Tingström och Cattis Zackariasson som redaktörer och siktar in oss på 6 utgåvor/år enligt följande:
Nr 1: 1/2
Nr 2: 1/4
Nr 3: 1/6
Nr 4: 2/9
Nr 5: 1/11
Nr 6: 16/12

Har du något att du vill berätta om, något roligt som hänt, eller något särskilt mål som ni uppnått? Eller har du en härlig bild på din Pinscher som du vill visa för alla andra?

Skicka gärna in material till pinschersektionens redaktör.

E-postadressen ni ska skicka materialet till är: cattis@pinschersektionen.se

eller ami@pinschersektionen.se

——————————————————————————–