Pinschernytt

Pinschernytt är en medlemstidning/nyhetsbrev. Då vi inte längre har en redaktion som kan göra tidningen Notisbladet så har vi i styrelsen beslutat om att ha en nättidning som vi kan skicka till medlemmarna via mail, lägga upp på hemsidan och även på Facebook.

Till detta behöver pinschersektionen Er hjälp.

Har du något att du vill berätta om, något roligt som hänt, eller något särskilt mål som ni uppnåt? Eller har du en härlig bild på din Pinscher som du vill visa för alla andra?

Skicka gärna in material till pinschersektionens redaktör, men försök se till att det kommer in innan manusstopp så att det kommer med i rätt nummer.

E-postadressen ni ska skicka materialet till är: pernilla@pinschersektionen.se

Då vi idag inte har bestämt hur många utgåvor per år vi ska ha ännu så kan vi inte meddela ännu när nästa nummer kommer att komma.

*Pinschernytt nr 2

Pinschernytt nr 1

——————————————————————————–