Valphänvisning för Pinscher

Valphänvisning för Pinscher

Förtydligad enligt styrelsebeslut 2013-06-17, på uppdrag av SSPK.

Giltig från och med 2013-06-24, uppdaterad 140327 .

Förtydligande gällande höfter som vi fått till oss av SSPK 170509. Beträffande Höftledsdysplasi hos Pinscher och Schnauzer

I Pinschersektionens valphänvisning redovisas officiella data om föräldrarna, så som framgår av SKK:s ”Hunddata”, för att ge en överblick av hundarnas mentalitet, hälsa, exteriör och meriter.

Utöver dessa uppgifter ska ingen ytterligare information presenteras. Utländska intyg skall valideras av SKK. Det kan finnas annan information om hundarna, som inte presenteras här av olika anledningar. Vid oklarhet eller tvist om reglers tillämpning har Pinschersektionens styrelse i samråd med dess avelskommitté (AK) tolkningsföreträde.

Uppfödaren ansvarar för att informationen är fullständig och korrekt. Hänvisningens krav bygger på SKK: generella regler, samt  ”Riktlinjer för avelsarbete” (RAS) och ”Etiska rekommendationer”. I denna utgåva av regler har vissa förtydliganden skett. För valphänvisning för Pinscherkull gäller följande:

 • Avelsdjur skall vara friska och överensstämma med rasstandarden.
 • Föräldradjuren skall vara höftledsröntgade med resultat A eller B. Beträffande Höftledsdysplasi hos Pinscher och Schnauzer
 • Föräldradjuren skall vara ögonundersökta enligt ECVO-procedur och vara fria från ärftlig defekt. Ögonundersökning skall vara gjord högst ett år före parning. Protokoll är giltigt 1 år. Beslut att förlänga giltigheten på intyg på ögonlysning av hundar som blir ögonlysta från och med sin femårsdag får intyg som gäller i två år. (Enligt styrelseprotokoll Nr 4 25/3-2017 §40)
 • Vid officiell utställning ska hundarna ha lägst erhållit antingen 1:a pris, eller Very Good. Även 2:a pris med fullgjort MH med högst 4 på skott godtas. Som alternativ till utställningsresultat gäller godkänd exteriörbedömning.
 • Kullens inavelsgrad får högst vara 6.25 %.
 • Antal avkommor får för närvarande maximalt vara 38 stycken (är styrt av registreringsantalen).
 • Avelstik får inte vara yngre än 18 mån. vid parning och inte äldre än 7 år (se SKK). Första parning får ske tidigast vid 4:e löpet. Avelshane får inte vara yngre än 2 år vid parning.
 • I övrigt, se ”Etiska rekommendationer”.

För utländska/importerade Pinscher gäller godkända och verifierade resultat motsvarande de svenska.

Om parning sker med avvikelse från ovanstående krav, markeras den avvikande meriten/egenskapen med gult. NYTT!! Styrelsen beslutar häva gulmarkeringar med omedelbar verkan. (Enligt styrelseprotokoll Nr 9 16/11-2019 §8)

Avelsdjurens registreringsnummer, namn och födelsedatum, skall framgå av valphänvisningen. Vidare skall uppgift om föräldrarnas antal svenskregistrerade avkommor och den beräknade inavelsgraden för kullen presenteras.

Uppfödaren (samtliga delägare i kennel) skall vara medlem(mar) i Pinschersektionen. Valphänvisningen är öppen för valpar upp till 12 veckor, därefter tas de bort från hänvisningen. Uppfödare kan då anmäla om kvarvarande valpar ska finnas kvar för hänvisning på för ändamålet lämplig plats.

Valphänvisaren kommer att lägga upp den planerade/födda kullen skyndsamt, men förbehåller sig rätten att ordna det inom 7 dagar från inkommet formulär.

Pinscherhänvisare
Har Ni funderingar och frågor kan Ni alltid vända Er till pinscherhänvisaren eller direkt till den uppfödare Ni känner har den kombination som kan passa just Er.
Pinscherhänvisare: Cattis Zackariasson, mail:valpar@pinschersektionen.se

Om valphänvisningen
Eftersom alla valpkullar får hänvisning oavsett föräldrarnas status rekommenderar vi att Du noggrant läser igenom den här sidan, sidorna om RAS (Rasspecifik avelsstrategi), Etiska rekommendationer samt sidorna om hälsa inför ditt eventuella valpköp.

När ni köper en Pinschervalp förmedlad genom vår sektion ingår följande:

 • SKK:s registreringsbevis
 • Valpen är ID-märkt
 • Valpbesiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar
 • Utan att det är ett krav för valphänvisning kan uppfödare som värnar om
  sektionens fortbestånd betala gåvomedlemskap i SSPK (vår huvudklubb,
  medlemskap i sektionen ingår) för ett år.
 • Likaså skickar uppfödare som månar om valpköparna med en matlista.

Att tänka på som valpköpare

Hälsa
Läs gärna igenom sidorna om Pinscherns hälsa, där ser Ni vad Ni bör tänka på gällande föräldradjurens hälsa. Två friska föräldrar ger inte automatiskt en garanti för en frisk valp, men det ger större förutsättningar för att valparna skall vara så friska som möjligt.

Vissa saker som höfter, ögon, hjärta, tänder och bett kan man undersöka och få veterinärintyg på. Vissa intyg är officiella och andra är inofficiella. Andra saker som man inte kan få intyg på och som man i stället som valpköpare bör fråga uppfödaren om är sådant som hudproblem, vaccinationsreaktioner och problem med trasiga öronkanter som kan drabba pinschern. Läs mer på sidorna under ”hälsa”.

Höftledsröntgen görs för att konstatera och på sikt förebygga förekomsten av höftleds dysplasi (HD). Sannolikheten att valparna är som man säger HD-fria är störst om bägge föräldradjuren röntgats och har status A eller B.

Ögonlysning görs för att konstatera och på sikt förebygga förekomsten av ärftliga ögonsjukdomar. Vi rekommenderar att föräldradjuren är ögonlysta före första parning. Ögonlysning har registrerats centralt hos SKK sedan 2002-07-01. Intyg för ögonlysning är giltigt 1 år.

Mentalitet

När Ni väljer uppfödare och kombination så kan det vara bra att få träffa både tiken och hanen för att få se hur de är i temperamentet. Det är deras mentalitet som kommer att föras vidare till Er valp och då kan det vara bra att se om dessa två individer är ungefär vad Ni önskar. Saker att tänka på kan vara vaktinstinkt, föremålsintresse, nervösa tendenser, stabilitet och skott/ljud rädsla.

Mentalbeskrivning (MH) är ett sätt att bedöma och gradera olika egenskaper hos hunden. Läs mer om mentalbeskrivning HÄR på Svenska brukshundklubbens hemsida.

Korning är ett mer utarbetat sätt att bedöma hundens mentalitet. Här sätts poäng i de olika momenten för de olika egenskaperna. För att erhålla titeln KORAD måste hunden uppnå en viss poängsumma, vara skottfast samt ha godkänd exteriörbeskrivning.

Exteriör

Hundars exteriör bedöms vid utställningar och i samband med korning (exteriörbeskrivning). Utställningsmeriter och/eller exteriörbeskrivning ger en uppfattning om hur rastypiska föräldradjuren är.

All information om föräldradjuren liksom om deras kullsyskon och ev. tidigare avkommor kan ses på SKK:s hunddata under Veterinärdata resp. Tävlingar. I valphänvisningen presenteras inte samtliga utställningsresultat eller detaljerna i mentalbeskrivning resp. korning.

Senast uppdaterad maj 2018