Pinscherläger 2018

Planeringarna pågår för att kunna genomföra ett pinscherläger efter sommaren även 2018.