Gamla protokoll

Önskar du ta del av årsmöteshandlingar från tidigare år, kontakta Pinschersektionens sekreterare; sekreterare@pinschersektionen.se.


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten 2016

Styrelsemöte 9 160911
Styrelsemöte 8 160802
Styrelsemöte 7 160705
Styrelsemöte 6 160609
Styrelsemöte 5 160502
Styrelsemöte 4 160409
Styrelsemöte 3 160308
Konstituerande styrelsemöte 2 2016-02-13
Årsmöte-2016-02-13
Styrelsemöte 1 20160106

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2015

Protokoll vid styrelsemöte 9, 2015
Protokoll vid styrelsemöte 8, 2015
Protokoll vid styrelsemöte 7, 2015
Protokoll vid styrelsemöte 6, 2015
Protokoll vid styrelsemöte 5, 2015
Protokoll vid styrelsemöte 4 2015
Protokoll vid styrelsemöte 3 2015
Konstituerande styrelsemöte 2 2015-02-28
Protokoll vid styrelsemöte 1 2015
Protokoll Årsmöte 15-02-28
Årsmöteshandlingar 2015, PS verksamhetsår 2014
Länk till tidigare års protokoll.

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2014

* Styrelsemöte 11 (2014-12-21)
Extrainsatt styrelsemöte (2014-11-19)
Styrelsemöte 10 (2014-11-09)
AU möte 2 (2014-10-28)
Extrainsatt styrelsemöte (2014-10-26)
Styrelsemöte 9 (2014-10-06)
Styrelsemöte 8 (2014-09-08)
Styrelsemöte 7 (2014-08-04)
Styrelsemöte 6 (2014-06-02)
Styrelsemöte 5 (2014-04-28)
Styrelsemöte 4 (2014-03-26)
Styrelsemöte 3 (2014-02-24)
Styrelsemöte 2, konstituerande (2014-02-09)
Styrelsemöte 1 (2014-01-29)

AU möte 1 (2014-01-14)

Årsmötesprotokoll (2014-02-09)
Årsmote 2014
Årsmöteshandlingar 2013

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2013

Styrelsemöte 12 (2013-12-11)
Styrelsemöte 11 (2013-11-09)
Styrelsemöte 10 (2013-10-16)
Styrelsemöte 9 (2013-09-23)
AU möte 2 (2013-10-09)
Styrelsemöte 8 (13-08-21)
AU möte 1 (2013-07-10)
Styrelsemöte 7 (2013-07-08)
Styrelsemöte 6 (2013-06-17)
Styrelsemöte 5 (2013-05-20)
Styrelsemöte 4 (2013-04-20)
Styrelsemöte 3 (2013-03-25)
Styrelsemöte 2 (2013-03-13)
Styrelsemöte 1 (2013-02-27)

Årsmötesprotokoll 2013
Årsmöteshandlingar 17/2 2012

Styrelsemötesprotokoll 2 (2013-01-26)
Styrelsemötesprotokoll 1 (2013-01-14)

Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2012

Styrelsemöte 10 2012-12-12
Styrelsemöte 9 2012-12-04
Styrelsemöte 8 2012-10-30
Styrelsemöte 7 2012-09-18
Styrelsemöte 6 2012-08-29
Styrelsemöte 5 2012-07-11
Styrelsemöte 4 2012-04-24
Styrelsemöte 3 2012-03-08
Styrelsemöte 2 2012-02-29
Konstituerande protokoll 2012
Styrelsemöte 1 2012-01-10

Pinschersektionens årsmöte 2012


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2011

Styrelsemöte 14 2011-11-15
Styrelsemöte 13 2011-10-29
Styrelsemöte 12 2011-10-20
Styrelsemöte 11 2011-10-13
Styrelsemöte 10 2011-09-20
Styrelsemote 9 2011-08-23
Styrelsemöte 8 2011-06-28
Styrelsemote 7 2011-04-28
Styrelsemöte 6 2011-03-26
Styrelsemöte 5 2011-03-16
Styrelsemöte 4 2011-03-09
Styrelsemöte 3 2011-02-17
Styrelsemöte 2 2011-01-13
Konstituerande protokoll 2011
Styrelsemöte 1 2011-01-04


Årsmöteshandlingar och protokoll
Pinschersektionens årsmöte 2011

Inbjudan
Kallelse och information årsmöte 2011
Medlems- och uppfödarmöte 12 feb 2011

Dokument att ta del av inför årsmötet
Dagordning 2011
Verksamhetsberättelse 2011
Resultat och balansräkning 2011
Revisionsberättelse 2011

Motioner
1. Kvalitetsmärkning
2. Redovisning avelsbas

Valberedningsens förslag till ny styrelse för Pinschersektionen 2011
Förslag ny styrelse


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2010

Styrelsemöte 13 (2010-12-20)
Styrelsemöte 12 (2010-12-01)
Styrelsemöte 11 (2010-11-10)
Styrelsemöte 10 (2010-10-26)
Styrelsemöte 9 (2010-09-16)
Styrelsemöte 8 (2010-08-10)
Styrelsemöte 7 (2010-06-30)
Styrelsemöte 6 (2010-05-25)
AU protokoll 3 (2010-05-19)
Styrelsemöte 5 (2010-04-29)
AU protokoll 2 (2010-04-19)
Styrelsemöte 4 (2010-04-06)
AU protokoll 1 (2010-03-19)
Styrelsemöte 3 (2010-03-18)
Extrainsatt styrelsemöte 2 (2010-03-02)
Konstituerande möte (2010-02-25)

Styrelsemöte 13 2010-02-11
Styrelsemöte 12 2010-01-12


Årsmöteshandlingar och protokoll
Pinschersektionens årsmöte 2010

Dokument att ta del av inför årsmötet
Dagordning 2010
Verksamhetsberättelse 2010
Avelskommittens verksamhetsberättelse 2010
Resultat och balansräkning 2010
Verksamhets och budgetplan
Revisionsberättelse 2010

Motioner
Inga motioner har inkommit

Valberedningens förslag till ny styrelse för Pinschersektionen år 2010

Ordförande: Christer Carle (omval) 1 år
Ledamot: Bodo Bäckmo (1 år kvar)
Ledamot: Claes Hedberg (omval) 2 år
Ledamot: Mirka Kapanen (omval) 2 år
Ledamot: Joesfin Mälman (fyllnadsval för Joakim Falk på 1 år, omval)
Ledamot: Vakant (fyllnadsval för Sandra Älverud på 1 år, nyval)
Ledamot: Björn Hagen (fyllnadsval för Sara Wallgren på 1 år, nyval)
Suppleant: Rebecca Johansson (nyval 1 år)
Suppleant: Vakant


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2009

Styrelsemöte 11 091210
Styrelsemöte 10 091109
Möte AU 091008
Styrelsemöte 8 090907
Styrelsemöte 7 090702
Styrelsemöte 6 090611
Styrelsemöte 5 090514
Styrelsemöte 4 090405
Möte AU 090401
Styrelsemöte 3 090309
Styrelsemöte 2 090219
Styrelsemöte 1 090208

Styrelsemöte 19 090113
Styrelsemöte 18 090107

Årsmöteshandlingar och protokoll
Pinschersektionens årsmöte 2009

Motioner
1. Bort med gulmarkeringarna (P Widerberg)
2. Redovisning av meriter och hälsa (Pia Widerberg)
3. Förändring av valphänvisning och täckhundslistan inom Pinschersektionen (B.Bäckmo)
4. Krav för valphänvisning (L. Ekroth)
5. Krav för registrering av valpar (L. Ekroth)
6. Arbete med hälsoproblem (C. Hedberg)
7. Ögonspegling vid avel (K. Larsson)
8. Bidrag till äldre hundars ögonspegling (K. Larsson)
9. Rabatterad ögonlysning (C. Hedberg)
10. Sponsring av äldre hundars ögonspegling (L. Ekroth)
11. Arrangerande av MH, MT och exteriörbeskrivning (C. Hedberg)
12. Pinschersektionens ska arrangera MH årligen (L Ekroth)
13. Uppfödare på förtroendeposter (C. Hedberg)
14. Medlemsmöten (C Hedberg)
15. Halvårsvis publicering av pinschens effektiva avelsbas (P Widerberg)
16. Ingen tävling för årets uppfödare (C. Hedberg)
17. Presentation av uppfödare (C Hedberg)
18. Krav på domare till Mälarpinschern (L Ekroth)
19. Auktoriserad domare till Mälarpinschern (P Widerberg)
20. Sammanställning av kritiker och placeringar från SSPK och Mälarpinschern
21. Sammanställning av kritiker och placeringar från årets utställningar (P Widerberg)


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2008

Möte 081210
Möte 081110
Möte 081027
Möte AU 081017
Möte 081014
Möte 080918
Möte 080909
Extra möte 080812
Möte 080725
Möte 080708
Möte 080624
Möte 080610
Möte 080603
Möte 080429
Möte 080415
Möte 080311
Möte 080211
Konstiturerande protokoll 080203
Årsmötesprotokoll 080203 tillhörande Brev – årsmötesprotokoll
Möte 080122
Extra möte 080119


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2007

Möte 071210
Möte 071023
Möte AU 071014
Möte AU 071003
Möte 070918
Extra möte 070823
Extra möte 070815
Möte AU 070809
Möte 070801
Möte 070709
Möte 070611
Möte 070510
Möte 070403
Möte 070306
Möte 070220
Möte AU 070217
Möte 070212
Konstituerande möte 070204

Årsmötesprotokoll 2007

Möte 070118
Möte 070108


Mötesprotokoll från Pinschersektionens möten år 2006

Möte 061214
Möte 061022
Möte 060904
Möte 060801
Möte 060620
Möte 060522
Möte 060420

Konstituerande möte 060418


Mötesprotokoll Pinscher- och dvärgpinscherklubbens möten år 2006

Möte 060211
Möte 060112
Konstituerande protokoll 060211

Årsmötesprotokoll 060211


Mötesprotokoll Pinscher- och dvärgpinscherklubbens möten år 2005

Möte 051117
Möte 051012
Möte 050919
Möte 050908
Möte 050608
Möte 050524
Möte 050420
Möte 050315
Möte 050220
Möte 050131
Möte 050111

Årsmötesprotokoll 050220


Mötesprotokoll Pinscher- och dvärgpinscherklubbens möten år 2004

Möte 041020
Möte 040930
Möte 040812
Möte 040610
Möte 040513
Möte 040224
Möte 040108

Årsmötesprotokoll 040208